• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Om Norsk Biobrensel AS PDF Skriv ut E-post

Norsk Biobrensel AS ble stiftet 3. september 2002.

Selskapet ble fra 01.01.2010 et heleid datterselskap av NEG AS. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

Norsk Biobrensel AS er største kjøper av sliptømmer i Agder. Vi kjøper i dag ca 60 000 fm3 tømmer i Agder. Ca 140 000 fm3 totalt i Norge. I tillegg omsetter vi 1 500 000 lm3 med biprodukter fra sagbruksindustrien i Agder, Telemark og Vestfold.

 

Norsk Biobrensel AS sin virksomhet består i hovedsak av 3 hovedaktiviteter/forretningsområder:

1. Produksjon og handel med biobrensel samt utvikling av bioenergibransjen.
2. Produksjon og handel av jomfruelig treflis basert på rundtømmer til smelteverkindustri.
3. Produksjon og handel med husdyrstrø til stall og fjøs.

I 2012 produserte selskapet:

78 000 tonn med smelteverksflis
8 600 tonn med briketter
4 500 tonn med husdyrspon
5 000 tonn med brenselflis

 

Til sammen utgjør dette ca 280 GWh målt i energi.

Total omsetning i 2012 var ca 83,5 MNOK. Selskapet er i en positiv vekst.

 

Ansatte:
Ole Kristian Hodnemyr Daglig leder


 

 

 

 

Styret:
Geir Kåre Thorsland Styreleder
Ole Thorsland Styremedlem
Frank S. Olsen Styremedlem


 

 

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA