• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Mer fornybar varme med økt kompetanse PDF Skriv ut E-post
søndag 13. mars 2011 00:00
Mangel på kompetanse kan ha som konsekvens at fornybar varme velges bort, at anleggene blir installert feil og ikke fungerer som de skal og at kostnadene blir høyere enn nødvendig. Økt kompetanse vil gi mer fornybar varme. På denne bakgrunn har Enova i samarbeid med Lavenergiprogrammet og bransjeorganisasjoner utarbeidet et kompendium for å bidra til økt varmekompetanse.
Kompendiet gir blant annet råd om hvordan man beregner effekt- og varmebehov, installasjon av anlegg basert på vannbåren varme, solfangere, bioenergianlegg, varmepumper, tilknytning til fjernvarme og ulike kombinasjonsløsninger. Kompendiet vil danne basis for en kursserie i regi av bransjeforeningen. Les mer på Enovas sider 
 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA