- skaper unødig usikkerhet Skriv ut

Norsk Bioenergiforening (NoBio) mener at Statsbudsjettet 2012 ikke er tilstrekkelig nok energipolitisk hva gjelder satsning på energiomlegging og energieffektivisering. "Dette knytter vi spesielt til manglende finansiering av Enova og Innovasjon Norge. Det savnes ytterligere en offensiv og klimarettet avgiftspolitikk hvor forurenser betaler og positive klimatiltak premieres, uttale daglig leder Cato Kjølstad ifb. offentliggjøring av Statsbudsjett 2012."

 

NoBio mener at fornybar varme må gis like gode vilkår som nye investeringer i og produksjon av fornybar kraft gjennom el-sertifikatmarkedet. Les mer...