• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Norsk Biobrensel med storkontrakt i Nordland. PDF Skriv ut E-post

Norsk Biobrensel signerte nylig en lang forsyningsavtale med Elkem Salten. Sammen med sine søsterselskaper, NEG Skog og Norsk Energigjenvinning, skal Norsk Biobrensel forsyne Elkem Salten med treflis de neste fem år. Kontrakten innebærer et årlig tømmerbehov på ca 55.000 fm3. Fra før har Norsk Biobrensel langsiktige avtaler med Elkem Solar og Elkem Bremanger. Norsk Biobrensel er med dette landets største leverandør av treflis til smelteverkindustrien. Vår siste kontrakt med Elkem Salten er den største vi noen gang har inngått og den gir oss et solid fundament for videre vekst i Nordland for alle våre selskaper sier konsernsjef Geir K Thorsland i NEG-gruppen. Saltenposten var tilstede når avtalen ble offentliggjort. Les artikkelen her

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA