• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Ikke alltid størrelsen på flisfyringsanlegget som avgjør PDF Skriv ut E-post
onsdag 18. mai 2011 14:15

Ti ulike flisfyringsanlegg er studert ved Skog og landskap for å måle virkningsgraden på årsbasis.

Det er foretatt energimåling i alle anleggene, og virkningsgraden er kalkulert. Energiinnholdet i brenselet er målt, og produsert energimengde er registrert ved hjelp av energimålere. Hovedmålet har vært å forbedre virkningsgraden og driftsøkonomien i små flisfyringsanlegg.

 

Utnytter ikke all effekt
Resultatene tyder på at store anlegg (opp mot 750 kW) ikke klarer å utnytte den installerte effekten. Dette gir mindre optimal forbrenning, spesielt i sommerperioden når effektuttaket er lavt.

Tørrere flis vil kunne øke energiutnyttelsen av brenselet. Jevnere fliskvalitet ved bruk av flissold vil også bedre driftsøkonomien. Likeledes vil et generelt bedre vedlikehold på anlegget, med kortere feieintervall, også gi mer effektiv utnyttelse. Les hele artikkelen på Skog og landskap

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA