Forsidebilde

¬...

 • Forsidebilde

  s√łndag 11. juli 2010 15:39
Ny daglig leder i NEG Gruppen PDF Skriv ut E-post
tirsdag 09. september 2014 13:15

NEG Gruppen har gjennom de siste årene vokst betydelig innenfor selskapets fokusområder. Dette har kommet som et resultat av tett og godt samarbeid med våre kunder og godt lagarbeid fra alle som jobber i NEG.

 

Veksten som NEG har hatt og ambisjonene framover stiller √łkte krav p√• organisasjonen og dermed behov for √• styrke ledelsen. Gr√ľnder og mange√•rig daglig leder i NEG, Geir Thorsland, kommer til √• arbeide videre med forretningsutvikling, kundeoppf√łlging, utvikling av NEG sin maskinpark og fortsette som leder for den svenske virksomheten. Dette er i linje med hans kjernekompetanse. Ny daglig leder, Peter Thyssen, vil ta mer av det administrative og strategiske ansvaret.

 

"Vi er trygge p√• at vi n√• har funnet riktig person som¬† ny daglig leder i NEG. Jeg ser fram til √• samarbeide med Peter og har stor tro p√• at vi sammen med de √łvrige ansatte i NEG kan l√łfte selskapet videre",

sier Geir Thorsland.


 

Peter Thyssen har bred ledelseserfaring fra Norge og internasjonalt, og er bosatt i Kristiansand. Peter var daglig leder i Mandals AS (n√• overtatt av Fenner plc) fra 2009 til 2013, etter √• ha hatt rollen som markedssjef siden 2005. √ėvrig arbeidserfaring for Peter Thyssen inkluderer Hunsfos Fabrikker, Viking Heat Engines, SAS og Austrian Airlines.

 

"Jeg ser fram til √• bidra til videre utvikling av NEG, og vil videref√łre den sterke plattformen som selskapet og de ansatte har bygd opp. Sammen vil vi l√łfte selskapet steg for steg for √• sikre at vi kontinuerlig skaper verdi for¬† v√•re kunder og at vi h√•ndterer √łkt kompleksitet som f√łlger med √łkt st√łrrelse p√• selskapet",

sier Peter Thyssen.

 

 

Peter Thyssen tiltrer som daglig leder i NEG AS 1. september.

De √łvrige i ledelsen fortsetter i sine n√•v√¶rende posisjoner:

Lloyd Gundersen DL i NEG Skog AS

Ole Kr Hodnemyr DL Norsk Biobrensel og Norsk Energigjenvinning AS

Frank Olsen, √łkonomisjef NEG AS

 
Rammeavtale med Agder Energi Varme PDF Skriv ut E-post
tirsdag 20. august 2013 10:02

Norsk Biobrensel har i sommer inngått rammeavtale med Agder Energi Varme om levering av biobrensel i perioden 2013 - 2016

 

Alle biobrenselanlegg skal konverteres fra flis til brikett som brensel

Fakta om brikett til AE Varme: Norsk Biobrensel sin brikett er et foredlet biobrensel som er produsert av jomfruelig og t√łrre biprodukter p√• sagbruk i Agder. Brikett er komprimert og inneholder vesentlig mer varme enn flis pr volumenhet vare. Briketten er homogen i forhold til fukt og brennverdi.

 

Rammeavtalen som er inng√•tt gir en vinn-vinn situasjon.

 1. Gjennom √• bruke et t√łrt brensel vil AE Varme ha mulighet for √• ta ut mer effekt av eksisterende kjeler ved behov.
 2. Et mer homogent brensel vil gi anleggene bedre oppetid og muligheten til √• √łke fornybar andelen
 3. På grunn av energitettheten vil antall leveringer reduseres til under det halve. Dette reduserer m.a.o. antall lastebil lass vesentlig og bidrar til mindre utslipp.
 4. Fornuftig avsetning av biprodukter er med √• sikrer rammevilk√•rne for sagbruk i Agder 

  

 
Strakstiltak for skognæringen PDF Skriv ut E-post
mandag 29. april 2013 23:02

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke på til sammen 750 millioner kroner for skogsektoren. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i trenæringen, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

 

Skog og tre: Regjeringen setter av 750 millioner kroner for √• m√łte utfordringene i skog- og tren√¶ringen. 75 millioner kroner g√•r over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Satsingen er et ledd i en tiltakspakke der ogs√• N√¶rings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet er involvert.

Tiltakspakken er satt sammen for √• m√łte situasjonen i treforedlingsindustrien og styrke n√¶ringa. Hensikten er √• √łke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk trebasert industri.

Regjeringen foresl√•r √• sette av 75 millioner kroner over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Hensikten er √• bedre tilgjengeligheten til skogressursene og √• styrke utviklingsprosjekter for √łkt trebruk. Midlene fordeles med 30 millioner kroner til utbygging av kaier, 30 millioner kroner til modernisering av eksisterende skogsveinett og 15 millioner kroner til utviklingstiltak for √łkt trebruk.

 

Les mer …
 
Transport av t√łmmer PDF Skriv ut E-post
mandag 29. april 2013 09:44

Vegdirektoratet fastsatte 15. april 2013 endringer i regler for transport av t√łmmer.

Endringene inneb√¶rer at st√łrste tillatte vogntoglengde for en del av vegene som tidligere hadde tillatt vogntoglengde 22,00 meter n√• er √łkt til 24,00 meter.Dette gjelder bare p√• strekninger som er angitt som 24 i riksveglisten for t√łmmer og veglistene for fylkes- og kommunale veger. Inntil videre er ingen fylkes- eller kommunale veger √•pnet for slik lengde.

Samtidig ble st√łrste tillatte totalvekt for slepvogn i vogntog som har tillatt totalvekt 56 tonn √łkt fra 30 til 32 tonn.

 

St√łrste tillatte vogntoglengde og totalvekt for transport av t√łmmer fremg√•r av riksvegliste for t√łmmertransport og av veglister for fylkes- og kommunale veger. De n√¶rmere bestemmelsene for slik transport finnes i pkt. 7 i vedlegg 1 til forskrift om bruk av kj√łret√ły.

Les mer …
 
Gasellebedrift 2012 PDF Skriv ut E-post
tirsdag 18. desember 2012 00:00

Hver h√łst k√•rer Dagens N√¶ringsliv landets Gaseller. Norsk Biobrensel har igjen f√•tt utmerkelsen Gasellebedrift. Dette er andre √•ret p√• rad. Selskapet fortsetter √• vokse. Vi jobber hard for √• oppn√• vekst i de markedene vi er inne i samtidig som vi aktivt s√łker nye forretningsomr√•der og geografier. Daglig leder Ole Kristian Hodnemyr er forn√łyd med at selskapet fortsetter i samme spor som de siste √•r.

 

 

 

Gaselle i Norge er en k√•ring gjort av avisen Dagens N√¶ringsliv for norske bedrifter med ryddig √łkonomi og jevn omsetnings√łkning over flere √•r. Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun ca 5% som f√•r denne betegnelsen hvert √•r.


Dagens Næringsliv velger årlig ut Gasellebedrifter etter disse kriteriene:

 • levert godkjente regnskaper
 • minst doblet omsetningen over fire √•r
 • omsetning p√• over en million kroner f√łrste √•r
 • positivt, samlet driftsresultat
 • unng√•tt negativ vekst
 • organisert som aksjeselskap
 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 18 02 00  |  Fax. 38 18 01 99  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA